Tin tức

8 CÁCH GIÚP CON THÔNG MINH

8 CÁCH GIÚP CON THÔNG MINH

"Tình thương dành cho con cái là một môn khoa học và là cả một nghệ thuật, tình yêu ấy cần phải có ý nghĩa, có giá trị và có thành tựu!

Nửa thế kỷ trước, đại văn hào Lỗ Tấn từng kiến nghị, cùng với việc mở trường sư phạm, chúng ta cần mở "Trường phụ phạm" - mô hình trường học dành cho các bậc phụ huynh."