ÔNG NGUYỄN PHÙNG PHONG
Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Việt Nam
Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
HLV Trưởng đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam
Tiến Sĩ Danh Dự của Đại Học Kỷ Lục
Đại diện viện Não Bộ thế giới tại Việt Nam
Đại diện Khảo Thí của hội đồng Siêu Trí Nhớ
Thế Giới Tại Việt Nam
Tinh Hoa Kỷ Lục Việt Nam
Trọng Tài Siêu Trí Nhớ Thế Giới 
Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới tại Việt Nam
Đại diện trưởng Ban Trọng tài Quốc tế tại Cuộc Thi Siêu Trí Nhớ Việt Nam 2019
Giám đốc Phát triển sản phẩm tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực
Cố vấn chuyên môn đội tuyển Trí nhớ Việt Nam
16 năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo tại các tập đoàn đa quốc gia
BÀ HỒ THỊ XUÂN PHƯƠNG
Giám đốc Đối ngoại tại Trung tâm đào tạo Tâm Trí Lực
Huấn luyện viên dinh dưỡng của Đội tuyển Trí nhớ Việt Nam
Huấn luyện viên dinh dưỡng được đào tạo bởi Học Viện Dinh Dưỡng IIN Hoa Kỳ
Chuyên viên tư vấn tiểu đường được đào tạo bởi BS.TS Biswaroop 
16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo tại tập đoàn nước ngoài
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam
ÔNG LÊ THÀNH TÀI
Phụ Trách Mảng Tổ chức Đối nội
Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Vật lý Kỹ thuật
Thành viên Viện Kỷ lục Việt Nam