Tài Đức Vẹn Toàn

Khóa học: Người Thành Công

I. GIẢNG VIÊN

  - Thầy NGUYỄN PHÙNG PHONG

        + Kỷ lục gia siêu trí nhớ Thế Giới

        + Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tâm Trí Lực

  - Cô HỒ THỊ XUÂN PHƯƠNG

        + Chuyên gia dinh dưỡng được đào tạo bởi học viện dinh dưỡng INN (Hoa kỳ)

        + Chuyên viên tư vấn tiểu đường được đào tạo bởi Tiến sĩ, Bác Sĩ Biswaroop

        +  Chủ tịch Quỹ học bổng Tâm Trí Lực

II. LỢI ÍCH KHÓA HỌC

  - Thông qua những hoạt động và trải nghiệm Trang bị 3 nền tảng của một người thành công:

  - Hiểu rõ tiềm năng bản thân

  - Tư Duy Thành Công

  - Kỹ Năng Thành công

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

  - Mật mã vàng để có bộ não khỏe mạnh, xuất chúng

  - Làm gì để trí nhớ siêu đẳng ?

  - Phương pháp đọc sách, đọc dữ liệu siêu tốc

  - 5 mật mã tất cả những người thành công đều có trong tiềm thức

  - Những kỹ năng thành công

  - Cách hoàn thành bất cứ mục tiêu nào

  - Bán hàng KHÔNG HỀ KHÓ

  - Phương pháp kiểm soát cảm xúc để thành công

  - Kỹ Năng Lãnh đạo của Lãnh đạo

  - Những kỹ năng tạo dòng tiền thụ động

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  - 3 ngày