Dành cho khóa học

Learn To Lead - Học Tập Để Dẫn Đầu
  • HCM: 12-13/10/2019 (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

Kích Hoạt Thiên Tài Sáng Tạo
  • HCM: Tối thứ 2, 4 hàng tuần
  • HCM: Tối thứ 3, 5 hàng tuần

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

Outliers Camp - Trại Huấn Luyện Những Người Xuất Chúng
  • HCM: 26-27-28/06/2020 (3 ngày 2 đêm) (N1)
  • HCM: 1-2-3/07/2020 (3 ngày 2 đêm) (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

KHÓA HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH