BRAIN DECODER - GIẢI MÃ NÃO BỘ

BRAIN DECODER - GIẢI MÃ NÃO BỘ


Bạn có biết bộ não của chính mình đang sở hữu một năng lực rất lớn? bán có biết bộ não của chính mình sẽ là chìa khóa dẫn đến tất cả những thành công? Bạn có biết bộ não của chính mình sẽ là thứ có thể quyết định vận mệnh?

Nếu vẫn còn băn khoăn với những câu hỏi trên, thì khóa học GIẢI MÃ NÃO BỘ sẽ là câu trả lời chuẩn mực nhất mà Tâm Trí Lực dành cho bạn

Nội dung khóa học:

Cấu trúc não bộ và chức năng các vùng não

Các quy tắt não bộ chi phối việc tiếp thu kiến thức

Quan điểm giáo dục thuần tự nhiên, định hướng nghề nghiệp

Các loại hình thông minh và định hướng xâu dựng bản sắc

Ảnh hưởng của các hình thái não bộ


Giới thiệu