LỊCH ĐÀO TẠO - TÂM TRÍ LỰC 2017- 2018

LỊCH ĐÀO TẠO - TÂM TRÍ LỰC 2017- 2018

(Thời gian dự kiến diễn ra các khoá học tại Tâm Trí Lực)


STT
KHOÁ HỌC
ĐỊA ĐIỂM
HCMHÀ NỘI
CÁC KHOÁ HỌC DÀNH CHO CON
1
Learn to Lead
Học tập để dẫn đầu
28-29/10/2017
01/2018
2
Unlimited Power
Khai phá khả năng tiềm ẩn
20-21/01/2018
04/2018
3
Unlish your power with in
Đánh thức con người phi thường trong bạn
14-15/04/2018
08/2018
4
Never learn English again
Không bao giờ phải học tiếng anh thêm một lần nào nữa
19-20/05/2018
03/2018
5
Skills to success
Những kỹ năng thành công
21-22/07/2018
06/2018
6
Outliers Camp
Trại huấn luyện những người xuất chúng
18-19/08/2018
07/2018
7
Making the stage
Làm chủ sân khấu
22-23/09/2018
11/2018
CÁC KHOÁ HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH
1
Become inspirer
Trở thành người truyền cảm hứng
11/2017 tại Đồng Nai
2
Perfect health
Sức khỏe hoàn hảo
16-17/12/2017
09/2018
3
Super memory for aldult
Trí nhớ ứng dụng người lớn
17-18/03/2018
05/2018
4Brain decoder
Khai phá tiềm năng - định hướng cuộc đời
Mở thường xuyên tại Hà Nội và HCM khi đủ số lượng
5
Perfect relationship
Mối quan hệ hoàn hảo
16-17/06/2018
10/2018

Giới thiệu