8h00 – 18h00 ngày 02-03/06/2018 (T7&CN)
Dành cho phụ huynh

Giúp con phát triển toàn diện

Hãy tưởng tượng về cách Anh, Chị làm một việc mà không chút cảm xúc và yêu thích thì liệu chúng ta có làm hết sức mình!? Chúng ta có cảm thấy vui và hào hứng

Chi tiết
8h00 – 18h00 ngày 02-03/06/2018 (T7&CN)
Dành cho phụ huynh

Giúp con phát triển toàn diện

Hãy tưởng tượng về cách Anh, Chị làm một việc mà không chút cảm xúc và yêu thích thì liệu chúng ta có làm hết sức mình!? Chúng ta có cảm thấy vui và hào hứng

Chi tiết