Thứ 7 & CN Ngày 10-11/08/2019 (08:00 – 18:00)
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K39

Tiếp nối sự thành công của chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38. Chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K39 sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh Thời gian: Thứ 7 & CN Ngày 10-11/08/2019, (08:00 – 18:00) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị 272 Số 272 Võ Thị

Chi tiết
Thứ 7 & CN Ngày 22-23/06/2019 (08:00 – 18:00)
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38

Tiếp nối sự thành công của chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K37. Chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38 sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh Thời gian: Thứ 7 & CN Ngày 22-23/05/2019, (08:00 – 18:00) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị 272 Số 272 Võ Thị

Chi tiết
8h00 – 18h00 ngày 11-12/05/2019
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K37

Cha Mẹ Học Con Thành Tài – Tinh Hoa Nuôi Dạy Con Xuất Chúng

Chi tiết
8h00 – 18h00 ngày 02-03/06/2018 (T7&CN)
Dành cho phụ huynh

Giúp con phát triển toàn diện

Hãy tưởng tượng về cách Anh, Chị làm một việc mà không chút cảm xúc và yêu thích thì liệu chúng ta có làm hết sức mình!? Chúng ta có cảm thấy vui và hào hứng

Chi tiết
Thứ 7 & CN Ngày 10-11/08/2019 (08:00 – 18:00)
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K39

Tiếp nối sự thành công của chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38. Chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K39 sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh Thời gian: Thứ 7 & CN Ngày 10-11/08/2019, (08:00 – 18:00) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị 272 Số 272 Võ Thị

Chi tiết
Thứ 7 & CN Ngày 22-23/06/2019 (08:00 – 18:00)
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38

Tiếp nối sự thành công của chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K37. Chương trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K38 sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh Thời gian: Thứ 7 & CN Ngày 22-23/05/2019, (08:00 – 18:00) Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị 272 Số 272 Võ Thị

Chi tiết
8h00 – 18h00 ngày 11-12/05/2019
Dành cho phụ huynh

Chương Trình Cha Mẹ Học Con Thành Tài K37

Cha Mẹ Học Con Thành Tài – Tinh Hoa Nuôi Dạy Con Xuất Chúng

Chi tiết
8h00 – 18h00 ngày 02-03/06/2018 (T7&CN)
Dành cho phụ huynh

Giúp con phát triển toàn diện

Hãy tưởng tượng về cách Anh, Chị làm một việc mà không chút cảm xúc và yêu thích thì liệu chúng ta có làm hết sức mình!? Chúng ta có cảm thấy vui và hào hứng

Chi tiết