Tài Đức Vẹn Toàn

Khóa học: Dạy Con Tính Toán Siêu Tốc

I. MỤC TIÊU

   - Giúp phụ huynh nắm vững các phương pháp dạy con phát triển:

   - Năng lực tính toán

   - Tư duy sáng tạo

   - Khả năng tập trung

   - Năng động, tự tin

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

   - Kích hoạt não bộ

   - Finger Math

   - Quy ước

   - Công thức tính

   - Soroban

   - Giới thiệu bàn tính

   - Thao tác trên bàn tính

   - Biểu diễn các con số

   - Lập bộ

   - Cộng trừ không công thức

   - Cộng trừ có công thức ( sg+, sf-, bf+, bf-, mf+, mf-)

   - Kỹ thuật tráo thẻ số

   - Ảo tính

   - Phối hợp các kỹ thuật

III. ĐỐI TƯỢNG

   - Phụ huynh có con trong độ tuổi 4 – 12 tuổi

   - Giáo viên dạy mầm non, tiểu học

   - Những người có đam mê các môn học phát triển năng lực não bộ

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

   - 1 ngày
       + Sáng: 9h – 12h
       + Chiều: 14h – 17h

V . GIẢNG VIÊN

VI. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN:

   - Tặng bộ giáo trình

   - Tặng 01 bàn tính

   - Tặng bộ phần mềm hỗ trợ luyện tập

   - Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi thành thạo