Lịch khai giảng - Tâm Trí Lực

Khoá học truyền cảm hứng

BECOME INSPIRERS
– TRỞ THÀNH NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

  • Thời gian học: 3 buổi (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3)
  • Ghi chú: 90 phút/buổi
Xem chi tiết

OUTLIERS CAMP (phiên bản online)

  • Thời gian học: 3 buổi (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3)
  • Ghi chú: 90 phút/buổi
Xem chi tiết

Khóa học dành cho các con

KÍCH HOẠT THIÊN TÀI SÁNG TẠO (offline)

  • Thời gian học: 3 buổi (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3)
  • Ghi chú: 90 phút/buổi
Xem chi tiết

5 Phút Thuộc Bài

  • Thời gian học: Linh hoạt
  • Ghi chú:
Xem chi tiết