OUTLIERS CAMP: HÀNH TRÌNH SĂN MÂY NÚI ĐẠI BÌNH - Tâm Trí Lực
2020-10-19 09:42:57

OUTLIERS CAMP: HÀNH TRÌNH SĂN MÂY NÚI ĐẠI BÌNH

Ngày 17 - 18/10/2020, Tâm Trí Lực phối hợp cùng với Công ty Du lịch TropiAd tổ chức cho các Outliers chuyến trải nghiệm Săn Mây núi Đại Bình. Đây không chỉ là hoạt động leo núi hay chuyến đi chơi, mà là hành trình trải nghiệm và học hỏi của các Outliers.

Các con học được cách linh hoạt khi thời tiết thay đổi

Các con học cách chấp nhận khi sự việc không như ý.

Các con được học cách chia sẻ.

Các con học cách đoàn kết.

Các con học cách cười.

Các con học cách kiểm soát cảm xúc.

Các con học cách nhìn mọi việc ở khía cạnh tích cực.

Hành trình trải nghiệm đã kết thúc vô cùng tốt đẹp và để lại trong lòng những người tham gia rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tâm trí lực 28.06.2022

TRẠI HÈ HIỀN TÀI – TRẠI HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI XUẤT CHÚNG

Tâm trí lực 28.06.2022

TRAIN THE TRAINER – NHÂN BẢN NHÀ ĐÀO TẠO XUẤT CHÚNG

Tâm trí lực 22.07.2022

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN MINDMAP CHUẨN QUỐC TẾ CÙNG BẬC THẦY MINDMAP THẾ GIỚI

Tâm trí lực 22.02.2023

TOP 3 Lý Do Ba Mẹ Nên Cho Con Tham Gia HITA CAMP