Chị Liên Đỗ - Tâm Trí Lực

Chị Liên Đỗ

Tâm trí lực

“TÂM TRÍ LỰC đúng là lò luyện ra những đứa trẻ ĐẠI BÀNG, từ viên đá thô xấu mài giũa thành viên KIM CƯƠNG. Cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong giúp con Liên được như ngày hôm nay.”

Chia sẻ của phụ huynh