Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tâm Trí Lực

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tâm trí lực

"Ngày xưa Nhung nghĩ mình phải GIÀU mới có thể CHO ĐI, nhưng không phải. Mình cho đi từ SỰ TỬ TẾ của mình. Đây là điều Nhung học được từ CỘNG ĐỒNG INSPIRERS của TÂM TRÍ LỰC này"

Chia sẻ của phụ huynh