Hà Anh Quân - Tâm Trí Lực

Hà Anh Quân

Tâm trí lực

“Mình cảm thấy BIẾT ƠN thầy Nguyễn Phùng Phong và nhất là các cộng sự của thầy đã đồng hành, quản lý và hỗ trợ cho quá trình trưởng thành của mình. Và lời CẢM ƠN ĐẶC BIỆT dành cho BA MẸ, người đồng hành cũng mình suốt cuộc đời, tạo mọi điều kiện cho mình có được những trải nghiệm thật đáng nhớ!”