Lê Hồng Quân - Tâm Trí Lực

Lê Hồng Quân

Tâm trí lực

"Và cuối cùng, mỗi chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn lửa của mình lên trước, sau đó, chúng ta đi thắp tiếp những ngọn đèn bên cạnh mình để CÙNG NHAU LAN TỎA ánh sáng. Sự yêu thương phải đến từ bên trong chính mình, rồi SỰ YÊU THƯƠNG đó sẽ lan tỏa đến những người thân yêu của mình.

TÔI LÀM ĐƯỢC, BẠN CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC"

Chia sẻ của phụ huynh