Nguyễn Khánh Vinh - Tâm Trí Lực

Nguyễn Khánh Vinh

Tâm trí lực

“Con xin cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã truyền cảm hứng và tạo cho con nhiều cơ hội trải nghiệm. Con xin cảm ơn các thầy cô Tâm Trí Lực đã đồng hành và động viên con cả hành trình trở thành Outliers.”