Cô NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH - Tâm Trí Lực


NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới tại Việt Namtamtriluc
Trưởng Ban Trọng tài Cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019
Giám đốc Phát triển sản phẩm tại Học viên Tâm Trí Lực
Cố vấn chuyên môn đội tuyển Trí nhớ Việt Nam
16 năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo tại các tập đoàn đa quốc gia