Cô TRẦN THỊ HƯƠNG XUÂN - Tâm Trí Lực


TRẦN THỊ HƯƠNG XUÂN

1. Có 14 năm kinh nghiệm làm Giáo Dục Mầm Non trong đó có 7 năm làm Quản lý:

  • Trường Quốc tế Stamford Grammar (Hiệu Trưởng)
    11B Phùng Khắc Khắc Khoan, P. Đao Kao, Quận 1
  • Trường Học Viện Quốc tế Sài Gòn _ SÀI GÒN ACADEMY (Hiệu trưởng)
    1 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận

2. Giáo viên Học viện Tâm Trí Lực