Cô VÕ THỊ THÁI VƯỢNG - Tâm Trí Lực


VÕ THỊ THÁI VƯỢNG

  • Phó Ban Trọng Tài
  • Hiệu phó Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, Gò Vấp
  • Trưởng phòng Đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Tâm Trí Lực
  • 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục