Thầy PHẠM NGỌC BÌNH - Tâm Trí Lực

Thầy
PHẠM NGỌC BÌNH

  • Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Quốc Gia,
  • Siêu Trí Tuệ Việt Nam 2019
  • Chuyên Gia Đào Tạo Siêu Trí Nhớ và Soroban.
  • Hơn 6 năm trong lĩnh vực Đào tạo. Đào tạo được hơn 1000 người về Siêu Trí Nhớ và Soroban