Tuyển dụng - Tâm Trí Lực

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Giáo viên Đồng hành ỨNG TUYỂN 30 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
02 Digital Marketing Executive ỨNG TUYỂN 2 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
03 Nhân viên nội dung – Bộ phận Marketing ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
04 Chuyên viên Dự Án ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
05 Chuyên viên Đào tạo ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
06 Lễ tân – hành Chánh ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
07 Thủ Kho ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
08 Phó phòng tư vấn và phát triển kinh doanh ỨNG TUYỂN 1 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021
09 Nhân viên tư vấn và phát triển kinh doanh ỨNG TUYỂN 3 778/11 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 30/06/2021