Tuyển dụng – Tâm Trí Lực

Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Chính sách Nhân sự của Công ty Tâm trí lực được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

  • Đào tạo và phát triển là phương châm của VITOSA nhằm tạo ra những nhân tài, những nhà quản lý tài ba.
  • Những ngày đầu tiên đến với VITOSA, bạn sẽ được tham gia vào lớp huấn luyện hội nhập cùng những nhân sự và Ban lãnh đạo của công ty.
  • Bên cạnh đó công ty còn tổ chức các lớp nâng cao nghề nghiệp được tổ chức định kỳ nhằm bổ sung và nâng cao chuyên môn cho nhân viên.
https://tamtriluc.com/wp-content/uploads/2020/07/DSC6443_1.jpg

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

  • Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần. Thời gian xét tăng lương từ đầu năm. Tỷ lệ xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc của năm trước đó.
  • Thưởng quý: Hằng quý dựa trên kết quả đánh giá KPI, công ty sẽ khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích làm việc tốt, ngoài ra công ty còn vinh danh và trao bằng khen cho các thành tích trong kỳ.
https://tamtriluc.com/wp-content/uploads/2020/07/Layer_1.jpg

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

  • Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần. Thời gian xét tăng lương từ đầu năm. Tỷ lệ xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc của năm trước đó.
  • Thưởng quý: Hằng quý dựa trên kết quả đánh giá KPI, công ty sẽ khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích làm việc tốt, ngoài ra công ty còn vinh danh và trao bằng khen cho các thành tích trong kỳ.
https://tamtriluc.com/wp-content/uploads/2020/07/DSC6443_1.jpg

CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

  • Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/lần. Thời gian xét tăng lương từ đầu năm. Tỷ lệ xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc của năm trước đó.
  • Thưởng quý: Hằng quý dựa trên kết quả đánh giá KPI, công ty sẽ khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích làm việc tốt, ngoài ra công ty còn vinh danh và trao bằng khen cho các thành tích trong kỳ.
https://tamtriluc.com/wp-content/uploads/2020/07/DSC6443_1.jpg

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

01

Phát triển doanh nghiệp

Việc tuyển dụng phải thỏa mãn mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn của công ty, được thực hiện theo từng thời điểm cụ thể và theo kế hoạch hàng năm.
02

Chăm sóc nhân viên

Nhân sự được tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn là nhân tố phát triển trong tương lai.
03

Tuyển dụng rộng rãi

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
04

Quy chuẩn tuyển dụngTUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Tin tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Account Manager (In House) ỨNG TUYỂN 1 Hồ Chí Minh 31/12/2020
02 Quản Lý Team Tư Vấn Khóa Học Phát Triển Bản Thân ỨNG TUYỂN 1 Hồ Chí Minh 31/12/2020
03 Marketing Sup_Giám Sát Marketing ỨNG TUYỂN 1 Hồ Chí Minh 31/12/2020
04 Senior Social Content Executive ỨNG TUYỂN 1 Hồ Chí Minh 31/12/2020
05 Nhân Viên Hỗ Trợ Chương Trình ỨNG TUYỂN 1 Hồ Chí Minh 31/12/2020