Thầy Nguyễn Phùng Phong

Người sáng lập trung tâm Tâm Trí Lực

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Học Viện Tâm Trí Lực

Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Việt Nam 
(Được tổ chức Kỷ Lục Việt Nam công nhận ngày: 29/8/2015 )
Kỷ Lục Gia Siêu Trí Nhớ Thế Giới
(Được Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới công nhận ngày: 21/9/2016)
HLV Trưởng đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam
(Được Chủ Tịch Trung ương hội Kỷ Lục Gia Việt Nam, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ bổ nhiệm vào ngày: 21/9/2017)
TIẾN SĨ DANH DỰ CỦA ĐẠI HỌC KỶ LỤC
(Được hiệu trưởng Thomas Bain trao ngày 11/11/2017 tại Ấn Độ)
Đại diện viện Não Bộ thế giới tại Việt Nam
(Được Tổng Thư Ký Andrew Lee ký bổ nhiệm ngày: 20/11/2017)
Đại diện Khảo Thí của hội đồng Siêu Trí Nhớ Thế Giới Tại Việt Nam
(Được chủ tịch Tony Buzan bổ nhiệm ngày: 8/12/2017)
Tinh Hoa Kỷ Lục Việt Nam
(Được Chủ tịch hội đồng xác lập kỷ lục, Nguyên Bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông TS. Lê Doãn Hợp trao ngày: 26/8/2018)
Trọng Tài Siêu Trí Nhớ Thế Giới 
(Được Hội đồng trọng tài thế giới cấp ngày: 4/11/2018)

Chương trình đào tạo

  • Outliers Camp – Trại huấn luyện những người xuất chúng
  • Become Inspirer – Trở thành người truyền cảm hứng
  • Be N.E.W – Cuộc đời mới
  • Memory E+ – Trí nhớ ứng dụng
  • Learn to lead – Học tập để dẫn đầu
  • Unlimited Power – Khám phá khả năng tiềm ẩn

Thông tin liên hệ

Liên hệ ngay